Żłobek Elfiki przy ulicy Grabiszyńskiej jest miejscem, w którym dzieci mają możliwość rozwoju i odkrywania swoich zainteresowań. Pomaga im w tym duży wachlarz zajęć dodatkowych oraz możliwość częstego spędzania czasu na świeżym powietrzu na Naszym placu zabaw. W Elfikach opiekunki tworzą ciepłą i bezpieczną przestrzeń, w której dzieci czują się akceptowane, wspierane, gdzie uwzględnione są ich indywidualne potrzeby, jak i nabywają umiejętności do życia w grupie.

Nasze sale