ZAJĘCIA DODATKOWE :

 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
 • ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
 • WARSZTATY TEATRALNE
 • ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ
 • KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
 • ARTETERAPIA
 • DOGOTERAPIA

 

 

 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Podczas zajęć dzieci poznają i utrwalają różnego rodzaju piosenki i słowa w języku angielskim. Zajęcia rozwijają wyobraźnię dziecka i wprowadzają w świat języków obcych. Dbamy o to, aby zajęcia były prowadzone w atrakcyjny sposób. Dzieci szybko chłoną wiedzę, dzięki odpowiednim materiałom dydaktycznym przygotowanym przez naszych specjalistów.

 

 • ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Zajęcia są pełne muzyki, rytmu i świetnej zabawy. Uczą wyrażania się przez muzykę i rozwijają umiejętność uważnego słuchania. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu naszego specjalisty z dziedziny muzyki, zajęcia odbywają się w sposób atrakcyjny i dobrany do wieku dzieci.

 

 • ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Zajęcia usprawniające rozwój mowy i języka oraz rozwijające zasób słownictwa, prowadzone są w sposób zabawowy. Zajęcia mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz korygowanie występujących już nieprawidłowości.

 

 • WARSZTATY TEATRALNE

Wprowadzają dzieci w świat teatru. Dzięki odpowiednim metodom, muzyce i rekwizytom nasze dzieci biorą aktywny udział w zajęciach, współpracując z naszym specjalistą zawsze z uśmiechem na twarzy.

 

 • ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ

Już od najmłodszych lat warto zwrócić uwagę na prawidłową postawę dzieci. Nasi specjaliści, prowadząc ćwiczenia gimnastyczne, wspomagają fizyczny rozwój dziecka. Zwracają uwagę również na dysfunkcje dzieci. Możliwa jest też indywidualna konsultacja z naszym specjalistą.

 

 • KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jako żłobek współpracujemy ze specjalistą z zakresu psychologii dziecięcej. Nasi opiekunowie zwracają szczególną uwagę na rozwój psychomotoryczny dzieci. Na podstawie obserwacji naszych wychowawców jesteśmy w stanie wykrywać wczesne symptomy dysfunkcji. Specjalista pomoże rodzicom lepiej rozumieć swoje dzieci oraz dostrzec ewentualne trudności.

 

 • ARTETERAPIA

Pobudzamy wyobraźnię! Na zajęciach z arteterapii nasz specjalista wykorzystuje różne kreatywne techniki pracy z dziećmi. Ważny jest atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć. Dzięki wykorzystaniu wielu różnorodnych materiałów plastycznych oraz technik teatralnych, zajęcia są atrakcyjne i niepowtarzalne. Dzieci kochają te warsztaty. Efekty prac naszych małych artystów staramy się udostępniać rodzicom.

 

 • DOGOTERAPIA

Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies. W sferze emocjonalnej terapia z udziałem psa wpływa na uwrażliwienie odbioru bodźców, rozwija świadomość odpowiedzialności za własne działania, pomaga pokonywać strach, wzmacnia poczucie stabilności emocjonalnej. Każde odwiedziny pupila budzą ogromny uśmiech na twarzach naszych małych elfików.