INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

 

Informujemy, że na każdej naszej placówce funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w art. 6 ust.1 lit.f ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz art.22² Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami).

Wchodząc na teren obiektu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Żłobki i Przedszkola ELFIKI Sp. z o. o. Sp. k.,

  ul. Zaporoska 81-83, 53-415 Wrocław,

  NIP: 8943092209, KRS: 0000654717, REGON: 366171695

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu ochrony osób i mienia.

 3. Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych będą osoby zatrudnione i upoważnione a przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa na terenie.

 4. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 5. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane 60 dni na urządzeniu rejestrującym.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

 8. Wejście na teren i do obiektów podmiotu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych.

 10. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do administratora.