Żłobki Elfiki zapewniają profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Każda z naszych opiekunek posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech. W naszych placówkach wychowawcy grup żłobkowych otaczają dzieci troską i dbają o ich komfort, poczucie bezpieczeństwa, zwracając uwagę przede wszystkim na ich rozwój psychomotoryczny.

 

Nasz zespół tworzą energiczne osoby, których pasją jest praca z dziećmi. Poszerzają one ustawicznie swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, dzięki czemu jakość świadczonych przez nas usług jest na wysokim poziomie. Wiele z naszych opiekunek to również matki, które wiedzą, jak ważne jest zaspakajanie potrzeb dzieci i stwarzanie im odpowiedniego środowiska oraz warunków do rozwoju.

 

Zajęcia prowadzone przez nasze ciocie są kreatywne i dobierane w sposób odpowiedni do wieku dzieci, dzięki czemu możemy obserwować nieustanny rozwój naszych maluszków.